Sanoja Rakkaudesta

Minun uskonnossani on ainoastaan yksi käsky,
mutta ei ainuttakaan kieltoa.
Ainoa käsky on Rakkaus.
 

 
Jätä sydämesi avoimeksi Jumalan ohjaukselle,
ei passiivisesti kuin joessa kelluva lehti,
vaan kuin purjehtija, joka seuraa virran ihania syvänteitä ja vuolautta
ja samalla ottaa vastuun omasta purrestaan.
(EK)

Riippuen siitä kuinka paljon te olette totuudessa
niin paljon te myös loistatte valona taivaalta,
säteillen Rakkautta ja Valoa ja Jumalan läsnäoloa.
(EK)

Suurinta ja tärkeintä teissä on jumaluus, teidän henkenne, toisin sanoen teidän korkein minänne. Teidän todellinen minänne on loistava henki. Ennen muuta teidän on oltava rehellisiä tälle loistavalle hengelle. Älkää antako minkään estää sieluanne pyrkimästä totuuteen ja valoon ja ikuiseen rakkauteen. (WE)

Kunnioittakaa veljeänne

Todellinen Valo on lempeä rakkaus, joka saa teidät katselemaan maailmaa ymmärtäväisesti ja myötätuntoisesti ja kunnioittavasti. Kun kunnioitatte veljenne sielua, kunnioitatte hänen elämäänsä kaikin tavoin. Tämä lempeä henki, tämä kunnioitus toista ihmistä kohtaan, on teissä syntyvä. Sillä näin syntyy ainoa todellinen Valo, ja tämä todellinen Valo on rakkauden Valoa. (WE)

Lempeä veli

Ymmärtäkää, että teidän on itse työskenneltävä jokapäiväisessä elämässänne; juuri teidän suhtautumisenne arkipäivän tapahtumiin ja elämän olosuhteisiin saa aikaan sopusointua ja tuloksia. Ei hyödytä kuunnella Valkoista Kotkaa tai muita opettajia, jollette itse työskentele itsehillintänne hyväksi. Tämä työskentely alkaa, kun tulette tietoisiksi hiljaisesta sisäisestä äänestä, vähitellen kasvavasta Valostanne, joka saa teidät toimimaan lempeän veljen tavoin kaikissa elämän tilanteissa ja olosuhteissa. (WE)

   

 
- Miten avaan sydämeni, että voisin kuulla Jumalan?
- Purkamalla kaikki ne viritykset, joilla olet vuosisatoja pitänyt sen suljettuna.
Sydämen luonnollinen tila on avoin.
(EK)
 

Mitä syvempää rakkaus on, sitä viisaammaksi se tulee, ja mitä enemmän
viisaus kasvaa, sitä enemmän se lähenee rakkautta..
(MM)

Me kannamme ruumiilliset kasvomme kaikkien nähtävinä.
Meidän sielumme kasvot on vain rakkaus nähnyt.
(VAK)

Rakkaus on uskonnon päämäärä, hyveen sielu ja lain ydin.
(JBB)

Viisas rakkaus

Mestari kiinnittää huomiota jokaiseen ponnistukseenne kohti täydellistä rakkautta... Hän ymmärtää epäonnistumisenne ja voittonne ja valaa rakkauttaan teihin. Jos Hän, joka on hengeltään niin kaunis, niin suuri, voi kaikesta huolimatta lakkaamatta rakastaa teitä, onko teidän niin vaikeaa osoittaa vähän rakkautta veljeänne ja kaikkia eläviä olentoja kohtaan? Mutta veljeyden läksyissä on vielä paljon opittavaa; pitäkää mielessänne, että rakkaus ilman viisautta ei enää ole rakkautta. Teidän tulee oppia erottamaan todellinen, puolueeton ja myötätuntoinen rakkaus siitä tunteellisuudesta, joka vie jalat alta ja tuhoaa rakkauden. Rakkaus on sitä, että antaa veljelleen korkeinta ja todellisinta itsestään; rakkaus on sitä, että antaa Valoa omasta sielustaan, Kristuksen Valkoista Valoa. Sitä on rakkaus.  (WE) 

  

Kun te rakastatte, älkää sanoko "Jumala on sydämessäni", vaan mieluummin "Minä olen Jumalan sydämessä".
Älkää uskoko, että te voitte ohjata rakkauden teitä, sillä rakkaus ohjaa teidän tienne, jos se pitää teitä sen arvoisina.  (KG)

Rakkautta ei hallita, se sallitaan.
 

  Kun etsii toisen parasta, löytää omansa.
           (Platon)

Jos minun ei enää sallita rakastaa niitä, joita rakastin yli kaiken, niin
tämä tapahtuu epäilemättä siksi, että minun on opittava rakastamaan niitä,
joita en vielä ole rakastannut.
          (Marcus Aurelius)Me olemme kaikki rakkauteen syntyneitä.
Se on olemassaolon perusta ja sen ainoa päämäärä.
 

Jokainen elämä ja jokainen suhde kussakin elämässä
on tilaisuus kokea rakkautta.

Kun näette toisenne Jumalallisina ja ikuisina olentoina,
joita te todellisuudessa olette,
yhteentulemisenne on teille aina ihmettä ja riemua.
(EK)


 
Et anna mitään ihmisille, jollet

anna itseäsi."
(AM)

  
"Nämä lapset ovat minun, ja tämä rikkaus on minun." Hullua kiusaavat tällaiset ajatukset. Hän ei omista edes itseään, miten hän siis voisi omistaa lapsensa? 
(B)

 Lapset ovat teillä että rakastatte, hellitte, opastatte, suojaatte ja ravitsette heitä
ja päästätte heidät menemään.
(EK)

     

Ja hän sanoi: Teidän lapsenne eivät ole teidän lapsianne.
He ovat Elämän kaipuun tyttäriä ja poikia.
He tulevat kauttanne mutta eivät teistä itsestänne.
Ja vaikka he asuvat luonanne, eivät he sittenkään kuulu teille.

Antakaa heille teidän rakkautenne, mutta älkää ajatuksianne.
Sillä heillä on omat ajatuksensa.
Voitte hoivata heidän ruumistaan vaan ette heidän sielujaan.
Sillä heidän sielunsa aasuvat huomenkoiton asunnossa, minne te ette voi mennä, ette edes unelmissanne.
Te voitte yrittää tulla heidän kaltaisikseen, mutta älkää yrittäkö tehdä heitä itsenne kaltaisiksi.
Sillä elämä ei mene taaksepäin eikä viivy menneessä päivässä. (KG)

 

       

  
Sinä olet pajulintu
minä paju
lehahdat syliini joka yö,
nukut kainalooni, soperrat unesi tuuleen
vain minun kuulla,
minun, minunkin uneksia,
sinä lintu, minä paju.

(PN) 
 


Lähteet:

EK   Emmanuelin kirja
JBB  J.B. de Bossuet
B Buddha
WE White Eagle
VAK  V.A.Koskenniemi
AM  Axel Munthe
MM  Maurice Maeterlinck
PN  Pertti Nieminen
KG   Kahlil Gibran

| Siirry pääsivulle |