Valon Sanoja

Kulkekaa maailmassa Valon lapsina

Te olette henkiä, te olette kuolemattomia, te olette säteileviä olentoja, Jumalan lapsia!
Eläkää hengessänne älkääkä antako minkään sitoa tai rajoittaa teitä.

 


 
Lähettäkää valoa

Mitä tarkoitamme lähettämällä Valoa? Lähettäkää rakkautta, jota tunnette sydämessänne, niin se kulkee Valona eteenpäin. Jos voisitte nähdä itsenne lähettämässä Valoa oikein kunnolla, näkisitte suuren kirkkauden virtaavan sydämestänne – monessa tapauksessa päästänne. Auranne loistaa. Näkisitte säteiden tunkeutuvan äärettömiin; näkisitte Valon virtaavan itsestänne ja koskettavan lähimmäisenne sydäntä, ymmärrystä, vieläpä fyysistä elämää. (WE)

Jalat maassa, pää taivaissa

Pitäkää jalkanne maassa, mutta kohottakaa kasvonne kohti taivaita, sillä Valo, joka virtaa teihin korkeuksista, vakauttaa jalkanne ja ohjaa niitä oikealle tielle. Luottakaa jumalalliseen Valoon. Antautukaa rauhallisin mielin ja sydän täynnä rakkautta tälle äärettömälle Viisaudelle. (WE)
 

Muinaisille egyptiläisille Valo oli henkisin kaikista aineellisista. Me kutsumme sitä "aineelliseksi", koska se on läsnä ja aina näkyvissä universumissa, ja siksi me voimme sanoa noiden muinaisten egyptiläisten kanssa, että Valo on se aineellisen maailmankaikkeuden elementti joka on lähinnä jumaluutta.

Tieteellinen tutkimus on yhä vakuuttavammin vahvistanut sen, että kaikki aine on säteilyenergian tiivistymää, siis Valon. Itse asiassa on mahdollista muuttaa Valo aineeksi ja muuttaa aine jälleen Valoksi.

Aineen kiinteys on kadonnut, sillä me pystymme muuttamaan sen olomuodon sähköpartikkelista valoksi. Ei mikään alkuaine, ei aine sinänsä, ei valo sinänsä, ole pysyvä. Kaikki mitä pidetään pysyvänä, koostuu jostain sellaisesta mistä ne on tehty ja se inkarnoituu, vuorollaan, ja muuttuu vähentymättömänä muodosta toiseen. (PB)

  

  

 
Teidän todellinen minänne

Suurinta ja tärkeintä teissä on jumaluus, teidän henkenne, toisin sanoen teidän korkein minänne. Teidän todellinen minänne on loistava henki. Ennen muuta teidän on oltava rehellisiä tälle loistavalle hengelle. Älkää antako minkään estää sieluanne pyrkimästä totuuteen ja valoon ja ikuiseen rakkauteen. (WE)

Rakkaus on valoa ja valo elämää

Älkää keskittykö sairauksiin älkääkä pimeyteen; keskittykää harmoniaan, valoon. Kohdistakaa kaikki ajatuksenne Herramme Kristuksen, lempeän Mestarin, henkeen, ja silloin ruumiillinen väsymyksenne häviää, koska muunnatte omalla sisäisellä ponnistelullanne pimeät atomit valoksi. Jos voisitte aina elää Valossa, ette tarvitsisi ulkopuolelta tulevaa parantamista – Valo itse parantaisi teidät.  (WE)
 

 

 

Oveaan avaamatta
voi avautua valolleen.
Ikkunaansa raottamatta
voi nähdä olennaisen.

 Mitä enemmän tietää,
sitä vähemmän ymmärtää.

Viisas saapuu perille,
vaikka ei koskaan lähdekään.
Näkee valon vaikka ei katsokaan.
Saa valmiiksi vaikka ei teekään.

dao.gif (1103 bytes)

 

Lähteet:
WE  White Eagle

PB  Paul Brunton
dao.gif (1103 bytes) Tao te Ching (suom. I.Hilpelä)

vkliek.gif (2003 bytes)

| Siirry pääsivulle |